Costume

プランに合わせて、下記のギャラリーよりお好きなものをお選びください。
どの衣裳を選んで頂いても追加料金はかかりません。
気になる衣裳がありましたらご見学も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
Choose your favorite costume from the following gallery page according to your plan.
Additional charges are not required for any costume.
You may come see the costume you are interested in. Please feel free to inquire.

白無垢の種類について About our selection of Shiromuku

白無垢の種類について About our selection of Shiromuku

正絹 Pure silk
純粋な絹の着物です。
少しクリームがかった色が特徴です。
A kimono made purely of silk.
The fabric gives the colors of the kimono a slight sheen.
化繊 Artificial fiber
白味が強いのが特徴の着物です。
純白の衣裳を着られたい場合におすすめです。
Enhances the whiteness of the garment.
Recommended for those choosing a white dress.
刺繍 Embroidery
手刺繍の入った着物です。 Kimono with hand-stitched embroidery.
赤ふき Kimono with red hems.
着物の裾が赤色の着物です。 Kimono with red hems.

白無垢 Shiromuku

 • 全て All
 • 正絹 Pure silk
 • 化繊 Artificial fiber
 • 刺繍 Embroidery
 • 赤ふき Akafuki

鳳凰と華紋 Houou to Kamon

光珠 Kouju

華姫 Honahime

宝孔雀 Takara Kujaku

天翔珀 Tenshouhaku

鶴と菱雲 Tsuru to Ryouun

御所車と鳳凰 Goshoguruma yo Houou

鶴と六角紋花 Tsuru to Rokkakumonka

萌花鶴 Houkatsuru

青霞 Aogasumi

幸鳥に流水 Kotori ni Ryusui

波文様に花 Namimonyou ni Hana

百鶴の舞 Hyakutsuru no Mai

桜舞鶴 Sakuramaizuru

花垂れに菱紋 Hanadare ni Hishimon

菊鶴と御所車に花 Kikuturu to Goshoguruma ni Hana

小梅と吉祥紋 Koume to Kissyomon

群れ鳥の舞 Muredori no Mai

鶴に風景柄と小紋 Tsuru ni Fukeigara to Komon

鶴と小箱に貝合わせ Tauru to Kobako ni Kaiawase

観梅鶴に華車 Kanbaitsuru ni Hanaguruma

祝いの鶴と花車 Iwai no Tauru to Hanaguruma

慶びの舞 Yorokobi no Mai

夫婦鶴 Meotozuru

花車水明 Kashasuimei

寿鶴 Kotobukizuru

花だより Hanadayori

烈火 Rekka

鶴と白花刺繍 Tsutu to Shirohana Shishu

色打掛 Irouchikake

 • 全て All
 • 赤地 Red base
 • 朱地 Cinnabar base
 • 黒地 Black base
 • 金地 Gold base
 • その他 Others

華車と舞鶴 Hanaguruma to Maizuru

祝宴 Shukuen

孔雀虹彩 Kujakukousai

万葉の宴 Manyou no Utage

天鳳の舞 Tenhou no Mai

耀翼 Youyoku

百花慶寿 Hyakkakeiju

金雲霞に花鏡 Kinkumokasumi ni Hanakagami

花鶴霞取り Hanatsurukasumitori

琥珀に祝鶴 Kohaku ni Iwaizuru

御所車松に鶴 Goshogurumamatsu ni Tsuru

四季花ごよみ Shikihanagoyomi

梅に松鶴 Ume ni Shoukaku

朱地六角紋花 Shujirokkakumonka

赤地松鶴菊孔雀 Akajishoukakukikukujaku

鶴に花流れ Tsuru ni Hananagare

黒地彩色松に鶴 Kurojisaishokumatsu ni Tsuru

朱地彩色鶴の舞 Shujisaishokutsuru no Mai

紗綾花菱文 Sayahanahishimon

朱地菱文に鶴 Shujihishimon ni Tsuru

赤地金彩鶴と松 Akajikinsaitsuru to Matsu

楼閣山上舞鶴 Roukakusanjoumaizuru

もみじに麻の葉と御所車 Momiji ni Asa no Ha to Goshoguruma

翔鶴と流水 Shoukaku to Ryuusui

熨斗目に吉祥紋 Noshime ni Kissyomon

うぐいす地に花 Uguisuji ni Hana

華扇に彩色鶴 Hanaougi ni Saishokutsuru

夕暮れ鶴の舞 Yuuguretsuru no Mai

華爛漫 Hanaranman

平安絵巻に御所車 Heianemaki ni Goshoguruma

夢想鶴 Musouzuru

鶴と御所車 Tsuru to Goshoguruma

夢浮橋 Yumenoukihashi

久遠 Kuon

白藍花比べ Shiraai Hanakurabe

八重松重ね Yaematsugasane

絢爛華麗 Kenrankarei

春鶴の舞 Shunkaku no Mai

赤地花うたげ Akaji Hanautage

風光花 Fuukouka

黒地に金鶴 Kuroji ni kinkaku

金鶴と蝶の舞 Kinkaku to chounomai

御所車に菊松 Goshoguruma ni kikumatsu

黒地華車 Kuroji hanaguruma

婉美 Enbi

天翔金鶴 Tenshou kinkaku

六角紋様鶴の舞 Rokkakumonyou tsurunomai

四季花唱 Shikikashou

金雲吉祥 Kinun kisshou

慶び Yorokobi

景福に宝小槌 Keifuku ni takarakozuchi

紫地に飛鶴梅 Shiji ni hikakuume

春芳 Shunhou

鶴と花文様 Tsuru to hanamonyou

飛翔鳳鶴に逢花 Hishouhoukaku ni aibana

紅黒に萩 Benikuro ni hagi

彩金鶴牡丹 Saikintsurubotan

鶴銀朱 Tsuruginshu

箔と菊桜もみじ Haku to kikusakuramomiji

新郎衣裳 For men (BlackKimono for groom Hakama)

袴(黒) Hakama (Black)